Huis- en gedragsregels - Simplon

Huis- en gedragsregels

Welkom in Simplon! Graag even je aandacht voor onze huisregels.

Algemeen

 • Wij willen een veilige omgeving zijn voor onze bezoekers, medewerkers en artiesten. We accepteren dan ook geen racisme, discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander hinderlijk, aanstootgevend of grensoverschrijdend gedrag.
 • Voel je je onveilig, of twijfel je of iemand anders ok is? Spreek gerust een medewerker aan.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van ons personeel.
 • Houd je je niet aan de huisregels of aanwijzingen? Dan mogen wij je de toegang tot Simplon voor (on)bepaalde tijd ontzeggen.

Toegang

 • Laat op verzoek je legitimatie zien.
 • Wij mogen de inhoud van je tas controleren.
 • We schenken alleen alcohol aan personen van 18 jaar of ouder.
 • Eigen consumpties mogen niet mee naar binnen.
 • Consumpties mogen niet mee naar buiten.
 • In Simplon geldt een rookverbod, ook vapen is niet toegestaan.
 • Het gebruiken van harddrugs en het handelen in hard- en softdrugs is niet toegestaan.
 • Er mogen geen wapens en/of gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen.
 • Voor het maken van beeld- en geluidsopnames dient vooraf toestemming te zijn gevraagd aan Simplon.
 • We maken foto- en video-opnames voor promotiedoeleinden. 
 • Denk bij het verlaten van het gebouw aan onze buren.

Aansprakelijkheid

 • Spullen van Simplon mogen niet worden meegenomen naar buiten.
 • Veroorzaak je schade/letsel aan personen of spullen? Dan doen wij aangifte bij de politie.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of (im)materiële schade ontstaan bij het bezoeken van Simplon.

Brandveiligheid

 • Raak bij brand niet in paniek. Blijf kalm en waarschuw de dichtstbijzijnde medewerker.

Gevonden voorwerpen

 • Ben je iets verloren? Stuur de datum en een omschrijving naar info@simplon.nl.
 • Vind je iets in Simplon dat een ander mogelijk verloren is? Lever het in bij de garderobe.

Bij het betreden van het pand verklaar je je akkoord met deze huisregels. Veel plezier!