Huis- en gedragsregels - Simplon

Huis- en gedragsregels

TOELATING

 • Legitimatie is verplicht.
 • Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van Simplon ontzeggen wij de toegang voor onbepaalde tijd.
 • Toegang bij dance-feesten (tenzij anders vermeld) vanaf 18 jaar en ouder.
 • Toegang bij concerten (tenzij anders vermeld) voor alle leeftijden.

ALGEMEEN

 • Een bezoeker mag geen wapens op zak hebben.
 • Het handelen in hard- en softdrugs is niet toegestaan.
 • Het gebruiken van harddrugs is niet toegestaan.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie worden niet getolereerd. Dat geldt ook voor hinderlijk of aanstootgevend gedrag.
 • Alcohol mag alleen aan personen van 18 jaar of ouder worden geschonken.
 • Glaswerk, flesjes, consumpties en dergelijke mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet van tevoren toestemming zijn verleend.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen stipt te worden opgevolgd.
 • Denk bij het verlaten van het gebouw aan de buurtbewoners.
 • In het hele pand geldt een rookverbod.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Bij vernieling van eigendommen van Simplon of een derde persoon bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Tevens doen wij van deze vernieling(en) altijd aangifte bij de politie.
 • Het is verboden eigendommen van Simplon mee te nemen buiten het gebouw.
 • Simplon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade en/of immateriele schade, die de bezoekers van Simplon mochten ondervinden.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

 • Als een bezoeker in Simplon een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient deze dat in te leveren bij de garderobe.
 • Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.

BRANDBEVEILIGING

 • Raak bij brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk het dichtstbijzijnde personeelslid.